Tételelemzés

Ez a táblázat elemzésre és értékelésre alkalmas formában mutatja a teszt feldolgozott adatait. A felhasznált statisztikai paraméterek kiszámítási módját a klasszikus tesztelmélet tartalmazza (1. hiv.)

Nehézségi fok (% helyes)

Ez jelzi, hogy mennyire könnyű vagy nehéz egy kérdés a vizsgázóknak. Kiszámításának módja:
FI = (Xátlag) / Xmax
ahol az Xátlag a tétellel próbálkozók által összesen elért pont átlaga,
a Xmax pedig az adott tétel esetén elérhető maximális pont.
Ha a kérdések két, helyes / helytelen csoportra oszthatók, akkor ez a paraméter egybeesik azon felhasználók százalékával, akik a kérdésre helyesen válaszoltak.

Standard eltérés (SD)

Ez a paraméter a válaszolók válaszainak a szórását méri. Ha mindenki azonos módon válaszolt, akkor az SD=0. Az SD az egyes kérdésekre az elért/maximum arányának statisztikai standard eltérését adja.

Diszkriminációs mutató (DI)

Ezzel különíthetők el az adott tételre jobban és gyengébben válaszolók. Kiszámítása során először a tanulók az összpontszám alapján harmadolódnak, majd következik a legjobb és legrosszabb eredmények átlagának kiszámítása és az átlagpontszám kiszámítása. A matematikai képlet a következő:
DI = (Xtop - Xbottom)/ N
ahol az Xtop a teszt legjobb 1/3-a (a csoportban a helyes válaszok száma) által elért/maximális pontszám összege,
az Xbottom) pedig ugyanez a leggyengébb 1/3-ra vonatkoztatva.

A paraméter +1 és -1 közötti értéket kaphat. Ha a mutató 0,0 alá kerül, az azt jelenti, hogy a gyengébbek közül többen feleltek jól az adott tételre, mint az erősebbek. Az ilyen tételeket ki kell hagyni mint értékteleneket. Ezek ugyanis csökkentik a teszt összpontszámának a pontosságát.

Diszkriminációs együttható (DC)

Ezzel is a gyenge és az erős tanulók szétválasztására nyílik lehetőség.
A diszkriminációs együttható a tételre és az egész tesztre kapott pontok közötti korrelációs együttható. Kiszámítása:
DC = Sum(xy)/ (N * sx * sy)
ahol a Sum(xy) a tételpontok és a globális tesztpontok eltérésének az összege,
az N a kérdésre adott válaszok száma
a sx a kérdésre vonatkozó pontok standard eltérése,
az sy az egész tesztre vonatkozó pontok standard eltérése.

Ez a paraméter is +1 és -1 közötti értéket kaphat. A pozitív értékek a jobb tanulók megkülönböztetésére valók, a negatív mutatók olyan tételeket jelölnek, amelyekre a legalacsonyabb pontszámot elérők válaszoltak a legjobban. A negatív DC-vel szereplő tételeket helytelenül válaszolták meg a tapasztaltabb tanulók, így ez voltaképpen bünteti őket. Az ilyen tétel kerülendő.
A diszkriminációs együttható / diszkriminációs mutató előnye az, hogy az előbbi a teljes tanulói állományra vonatkozó adatokat használ, nem csak a felső és alsó harmadét. Így ezzel érzékenyebben mérhető a tételre vonatkozó teljesítmény.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.