Számításos kérdések

A számításos kérdésekkel egyedi kérdéseket hozhatunk létre olyan helyettesítők megadásával, amelyek helyére a teszt megoldása során konkrét értékek kerülnek.
Alább egy rövid változata látható a fő szerkesztő oldalnak, benne néhány példával:

Kérdés:
Használandó kép:
Helyes képlet:   
Tolerancia: ±
Tolerancia típusa:
Szignifikáns számjegyek:

A kérdés szövegében és a "Helyes képlet" helyén {a} és {b} látható. Ezek és bármely egyéb {név} használható helyettesítőként, melynek helyére a teszt megoldása során valamilyen érték kerül. Emellett a helyes érték kiszámítása is megtörténik, ha a tesztet a "Helyes képlet" kifejezéssel adják le, amely számjegyes kifejezéssé alakul a behelyettesítést követően. A lehetséges helyettesítők értékeit egy későbbi oldalon lehet beállítani vagy előállítani a számításos kérdések szerkesztő varázslójában...

A példaképletben a + műveleti jel szerepel. Egyéb elfogadható jelek: -*/ és %, ahol a % a moduló. Használhatók emellett egyes PHP-szerű matematikai függvények. Ilyenek a 24 egyargumentumú függvény:
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
és két kétargumentumú függvény
atan2, pow
továbbá a min és a max függvény, melyek két vagy több argumentumot vehetnek fel. Ugyancsak használható az argumentum nélküli pi függvény, de ne feledkezzünk meg a zárójelek használatáról - a helyes használat: pi(). Hasonlóképpen a többi függvény argumentumait zárójelek közé kell tenni. Például: sin({a}) + cos({b}) * 2. A függvények egymásba ágyazása nem okozhat gondot, pl. cos(deg2rad({a} + 90)) stb.
A PHP-szerű függvényekről részletesebben lásd a PHP portálján található dokumentációt.

Számjegyes kérdések esetén megadható egy határ, melyen belül minden válasz helyesnek fogadható el. Erre a célra szolgál a "Tolerancia" mező. Háromféle tolerancia létezik. Ezek a relatív, nominális és geometriai. Ha azt feltételezzük, hogy a teszt időpontjában a helyes válasz 200, a tolerancia pedig 0,5, akkor a különféle toleranciatípusoknál ez így alakul:

Relatív: A tolerancia intervallumának a kiszámítása a helyes válasz 0,5-del való megszorzásával történik, vagyis ez esetben 100-at kapunk, így ezen tolerancia esetén a helyes feleletnek 100 és 300 közé kell esni. (200 ± 100)
Ez akkor hasznos megoldás, amikor a helyes válaszok nagyban eltérhetnek a helyettesítő értékeket illetően.

Nominális: Ez a legegyszerűbb toleranciatípus, ugyanakkor nem a legalkalmasabb. A helyes feleletnek 199,5 és 200,5 közé kell esni. (200 ± 0,5)
Ez a toleranciatípus akkor hasznos megoldás, amikor a helyes válaszok csak csekély mértékben térnek el egymástól.

Geometriai: A tolerancia intervallumának felső határa 200 + 0,5*200, egyben azonos a relatívval. Az alsó határ 200/(1 + 0,5). A helyes feleletnek 133,33 és 300 közé kell esni.
Ez olyan bonyolult, nagy toleranciatartományt igénylő számítások esetén hasznos, ahol a felső határt a legalább 1-es relatív tolerancia adja, alsó határnak viszont egyértelműen elfogadhatatlan, mivel minden esetben 0 volna a helyes válasz.

A Szignifikáns számjegyek mindössze a helyes válasznak az ellenőrzésben vagy jelentésekben való megjelenítésére vonatkozik. Példák: Ha ez az érték 3, akkor a 13,333 mint helyes válasz 13,3 formában jelenik meg; az 1236 helyén 1240; a 23 helyén 23,0 stb. lesz látható.

A visszajelzési mező és az opcionális egységmezők a számjegyes kérdésekkel azonos módon működnek.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.