Adaptív mód

Igen választása esetén a tanulók ugyanarra a kérdésre azonos próbálkozás során többször is válaszolhatnak. Így ha egy tanuló a megoldására helytelen jelzést kap, azonnal újból próbálkozhat. Ugyanakkor általában minden rossz próbálkozás után büntetőpontot kap (a büntetés mértékét a büntetési tényező szabja meg, lásd a következő pontot).

Ezen módban olyan kérdéseket tehet fel, amelyek módosulnak a tanuló válaszának megfelelően. Az IMS QTI specifikáció így határozza meg az adaptív kérdéseket:

Egy adaptív tétel olyan kérdés, amely megjelenését, pontozását (a válasz feldolgozását) vagy egyszerre mind a kettőt a vizsgázó egyes próbálkozásainak megfelelően módosítja. Például egy adaptív kérdés felszólíthatja a vizsgázót egy szabadszöveges rész kitöltésére, nem megfelelő válasz esetén azonban egyszerű feleletválasztás lehetőségét kínálhatja fel, és kevesebb pontot adhat a javított válasz megadására. Az adaptív jelleggel a szerző formatív helyzetekben használható kérdéseket dolgozhat ki, melyek végigvezetik a vizsgázót, ugyanakkor olyan eredményt biztosítanak, amely figyelembe veszi az általuk bejárt utat.

Adaptív módban minden kérdés mellett egy további Leadás gomb jelenik meg. Ha a tanuló megnyomja ezt a gombot, az arra a kérdésre adott válasz pontozásra kerül és az elért eredmény megjelenik a tanuló előtt. Ha a kérdés adaptív, akkor új állapotában jelenik meg, mely figyelembe veszi a tanuló válaszát és számos esetben további adatot kér a tanulótól. A legegyszerűbb adaptív kérdés esetén az új állapot esetleg csak a visszajelzés szövegében tér el, és arra szólítja fel a tanulót, hogy próbálkozzék újból. Bonyolultabb esetben a kérdés szövege és az interakció elemei is változhatnak.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.