(Tanulói) Próbálkozások maximális száma

Ez az érték határozza meg, hogy egy tanuló legfeljebb hányszor próbálkozhat a leckéhez tartozó bármely kérdés megválaszolása során. Az olyan kérdéseknél, amelyekhez nem tartozik válasz, például a kiegészítő és a számjegyes kérdések esetén, ez az érték egy szükséges kilépési eljárást tesz lehetővé a lecke következő oldalára való ugráshoz.

Alapértelmezésben ez az érték 5. A kisebb értékek arra ösztönözhetik a tanulót, hogy ne töprengjen a kérdésen. A nagyobb értékek ugyanakkor több csalódás előtt nyitják meg az utat.

Ennek az értéknek 1-re állítása esetén a tanuló minden kérdést csakis egyszer válaszolhat meg. Ez a tesztmodulhoz hasonló típusú feladatot ad hozzá, azzal a különbséggel, hogy a kérdések külön oldalakon jelennek meg.

Ne feledjük, hogy ez az érték globális paraméter és minden kérdésre vonatkozik, függetlenül azok típusától.

Ne feledjük továbbá, hogy ez a paraméter nem érvényes a kérdések tanár általi ellenőrzésére vagy a leckén való végighaladásra. A próbálkozások számának az ellenőrzése azon értékeken alapszik, amelyek az adatbázisban vannak tárolva, ugyanakkor a tanári kérdéspróbálkozások nem tárolódnak. Elvégre a tanárnak tudnia kell a válaszokat!

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.