Az ugrópont

Minden válaszhoz hozzátartozik egy ugrópont. Az adott válasz kiválasztásakor a tanuló előtt megjelenik a válaszhoz kapcsolódó válasz. Ezután a tanuló előtt megjelenik az ugrópontban megadott oldal. Ez a hivatkozás lehet relatív vagy abszolút. A relatív hivatkozások az Ez az oldal és a Következő oldal. Az Ez az oldal azt jelenti, hogy a tanuló ismét az adott oldalt fogja látni. A Következő oldal az oldalak logikai sorrendjében következő oldalnak felel meg. Az abszolút oldalhivatkozást az oldal címének a kiválasztása határozza meg.

Ne feledje, hogy egy (relatív) Következő oldal ugrópont oldalak áthelyezése után más oldalra mutathat. Ugyanakkor az oldalak címén keresztüli hivatkozások az oldalak eltávolítása után is mindig ugyanarra az oldalra fognak mutatni.

Speciális ugrópontok

Elágazáson belüli még nem vett kérdés

Ez az ugrópont egy (a tanuló által ezen próbálkozás során) még nem vett, véletlenszerűen kiválasztott kérdéshez kapcsolódik ezen elágazási táblázat és a lecke vége vagy a következő elágazás vége között.

Elágazáson belüli véletlenszerű kérdés

Ez egy véletlenszerűen kiválasztott kérdéshez kapcsolódik ezen elágazási táblázat és a lecke vége vagy a következő elágazás vége között. Ha a tanuló már foglalkozott a kérdéssel és a próbálkozások száma több 1-nél, akkor még egy esélyt kap arra, hogy a kérdésre megkapja a pontot. Ha a próbálkozások száma 1-re van állítva, a kérdés kimarad és egy másik véletlenszerű kérdés jelenik meg.

Véletlenszerű elágazási táblázat

Ez a jelen elágazási táblázat és a lecke vége vagy a következő elágazás vége között egy véletlenszerű elágazási táblázatra ugrik.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.