Használható felmérések

Jelenleg a Moodle csak meghatározott típusú felmérések használatát támogatja (a későbbi változatokban már saját felméréseket készíthet).

A használható felmérések kiválasztása annak alapján történt, hogy mennyire bizonyulnak hasznosnak azon online tanulási környezetek értékelése szempontjából, amelyek konstruktivista pedagógiára épülnek. A felmérések olyan trendek megállapítása során bizonyulnak hasznosnak, amelyek a résztvevők között zajlanak. (Egy példa az ilyen folyamatok részletes elemzésére elérhető itt: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002).


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey [Konstruktivista online tanulási környezet felmérése]

  A COLLES 24, hat osztályba sorolt tömör megállapítást tartalmaz, amelyek az online tanulási környezet minőségével kapcsolatos valamely kardinális kérdést veszik célba:

  Relevancia Mennyire releváns az online tanulás a tanulók szakmai munkája szempontjából?
  Reflexió Az online tanulás ösztönzi-e a tanuló kritikai reflektív gondolkodását?
  Interaktivitás Milyen mértékben kapcsolódnak be a tanulók az online pedagógia jellegű párbeszédbe?
  Tutortámogatás Mennyire sikeresen vonják be a tutorok a tanulókat az online tanulásba?
  Interpretáció Hasznára válik-e a tanulóknak és a tutoroknak az egymással való online kommunikáció?

  A tanulás dinamikus megközelítésének előtérbe helyezése a tudás újfajta elméletéhez vezet: a szociális konstruktivizmushoz, amelyben a tanuló aktív fogalomalkotóként tűnik föl egy szociálisan interaktív tanulási környezetben. A szociális konstruktivizmus egyfajta episztemológia vagy tudásmód, amelyben a tanulók reflektív módon működnek együtt annak érdekében, hogy együtt újszerű megértést alakítsanak ki, különösen a személyes tapasztalatukban gyökerező közös vizsgálódás kontextusában.

  Ezen együttműködés központi eleme a tanuló kommunikatív kompetenciájának, vagyis azon képességének a fejlesztése, amellyel mind a tanárral, mind a csoporttársakkal nyílt és kritikai beszédbe elegyedhet. A beszélgetés a kölcsönös megértés empátiás orientációjára épül, melyhez a mögöttes megfontolások vizsgálatához való kritikus viszonyulás párosul.

  A COLLES révén figyelemmel kísérhetjük azt, hogy mennyire vagyunk képesek kiaknázni a világháló interaktív kapacitását arra a célra, hogy a tanulók dinamikus tanulási készségeket sajátíthassanak el.

  (A fenti tájékoztatás a COLLES oldaláról lett adaptálva. További információ található a COLLES-ről és szerzőjéről itt: http://surveylearning.com/colles/).


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey [Megközelítések a gondolkodási és tanulási felméréshez]

  A 'tudásmódok' elmélete eredetileg a nemek kutatási területe volt (Belenky és mtsai, 1986), és egy felmérési eszközt nyújt ahhoz, hogy megvizsgálhassuk a beszélgetés minőségét egy együttműködő környezetben.

  Az ATTLS nevű eszköz kifejlesztői Galotti és mtsai (1999); ezzel mérhető, hogy egy személy milyen mértékben rendelkezik 'összekapcsolt tudással' (CK) vagy 'különálló tudással' (SK).

  A magasabb CK-ponttal rendelkezők a tanulást jobban élvezik, gyakran együttműködőbbek, kellemesebb velük dolgozni és hajlamosabbak arra, hogy mások gondolatait továbbfejlesszék, míg a magasabb SK-ponttal rendelkezők kritikusabban és vitatkozóbban viszonyulnak a tanuláshoz.

  A vizsgálatok szerint ez a két tanulási stílus független egymástól (Galotti és mtsai, 1999; Galotti és mtsai, 2001). Emellett csupán visszatükröződései a tanuláshoz való viszonyulásnak, de nem jelzik a tanulás képességét vagy a szellemi erőfeszítést.

  Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

  Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

  Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.