Skálák

A tanárok új saját skálákat hozhatnak létre a kurzus során végzendő bármely pontozási tevékenység céljára.

A skála nevét úgy kell megválasztani, hogy az egyértelmű azonosítást tegyen lehetővé: ez meg fog jelenni a skálaválasztási listákon, valamint a környezetérzékeny súgó gombjain.

Magát a skálát egymástól vesszővel elválasztott, negatívtól pozitívig terjedő értékek egy rendezett listája határozza meg. Például:

Kiábrándító, Nem elég jó, Átlagos, Jó, Nagyon jó, Kitűnő!

A skálákhoz rendelni kell egy megfelelő leírást is azok tartalmáról és használatának módjáról. Ez a leírás jelenik meg a tanár és a tanuló súgójának oldalain.

Végezetül használható egy vagy több "szokásos" skála is, amelyet a rendszergazda az oldalhoz meghatároz. Ezek minden kurzus számára elérhetők.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.