Engedélyek

Az engedélyek konkrét lehetőségekre módot adó beállítások.

Ilyen lehetőség például az új viták indítása (fórumokban).

Az ilyen lehetőségekhez az engedélyt négy érték közül választva adhatja meg:

ÖRÖKÖL
Általában ez az alapbeállítás. Olyan semleges beállítás, amely értelmében "az a beállítás használandó, amellyel a felhasználó már rendelkezett". Ha valakihez szerepet rendel (pl. egy kurzusban), aki valamely lehetőséget illetően ezzel az engedéllyel rendelkezik, akkor a ténylegesen rendelkezésére álló engedély azonos lesz a magasabb szintű környezetben (pl. kategóriák vagy portál szintjén) már meglévő engedélyeivel. Ha viszont egyik szinten sem kap a lehetőségre engedélyt, akkor ennek használatára nem lesz módja.
ENGEDÉLYEZ
Ezt választva engedélyezi a lehetőség használatát azok számára, akiknek ezt a szerepet osztja ki. Az engedély az adott szerephez tartozó környezetre és minden "alatta" lévő környezetre terjed ki. Ha pl. ez egy kurzushoz rendelt tanulói szerep, akkor a tanulók a kurzushoz tartozó összes fórumban indíthatnak vitát, HACSAK valamely fórumra nem érvényes valmilyen módosítás vagy új feladat, amely az adott lehetőségre vonatkozóan megakadályozó vagy tiltó értékkel rendelkezik.
MEGAKADÁLYOZ
Ezt választva a lehetőség használatától megvonja az engedélyt, még akkor is, ha ez a felhasználók számára egy magasabb környezetben engedélyezve volt.
TILT
Erre ritkán van szükség, de esetenként szükség lehet arra, hogy egy szerep engedélyeit teljesen letiltsa úgy, hogy azokat egy alacsonyabb szinten NE lehessen módosítani. Jó példa lehet erre, amikor egy rendszergazda valakit az egész portálon való bármely fórumon belül el akar tiltani új viták indításától. Ilyen esetben létrehozhat egy "Tilt" beállítású szerepet, melyet portálkörnyezetben rendelhet az adott felhasználóhoz.

Engedélyek közötti konfliktusok feloldása

Az "alacsonyabb" környezetben megadott egedélyek rendszerint módosítják a "magasabb" környezetben megadottakat (ez vonatkozik a módosításokra és a hozzárendelt szerepekre is). Kivételt képez a TILTÁS, amely alacsonyabb szinteken nem módosítható.

Ha valaki azonos környezetben két szerepet kap, melyek egyike ENGEDÉLYEZ, a másik viszont MEGAKADÁLYOZ, melyikük lesz érvényes? Ilyenkor a Moodle döntéshez a környezetfát nézi végig.

Például egy tanulóhoz egy kurzuson belül két szerep van hozzárendelve, melyek közül az egyik engedélyezi új viták indítását, a másik nem. Ilyen esetben a döntéshez ellenőrizni kell a kategóriák és a portál környezetét, ahol a döntéshez egy másik hozzárendelt engedélyt keresünk. Ha nincs ilyen, akkor az engedély alapbeállítás szerint MEGAKADÁLYOZ (mert a két beállítás érvényteleníti egymást, így nem marad engedély).

Speciális kivételek

A vendégek általában nem kapnak engedélyt tartalom beküldésére (pl. fórumba, naptári bejegyzésbe, blogba), még akkor sem, ha a lehetőséget erre megkapják.

Lásd még: Szerepek, Környezetek, Szerepek hozzárendelése és Engedélyek.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.