Tevékenységjelentés megjelenítése

A tevékenységekről szóló jelentések az adott kurzusban tevékenységet végző résztvevők mindegyike számára elérhetők. A beküldött anyagok felsorolásán túl ezek a jelentések részletes naplózást adnak a rendszerbe való belépésekről.

A tanárok az egyes személyek profilját tartalmazó oldalakon lévő gomb segítségével mindig hozzáférhetnek ezekhez a jelentésekhez.

A tanulók saját jelentéseihez való hozzáférését a tanár szabályozza a kurzusbeállításon keresztül. Egyes kurzusok esetén ezek a jelentések hasznos eszközt jelenthetnek a tanuló számára, mivel képet kapnak arról, hogyan szerepeltek az online környezetben, más kurzusok esetén viszont ez nem feltétlenül szükséges.

Egy másik ok ennek az opciónak a kikapcsolására az, hogy a jelentés előállítása során megterheli a szervert. Nagy és hosszan tartó osztálykurzusok esetén ezért hatékonyabb lehet, ha a tevékenységekről szóló jelentések készítését kikapcsolt állapotban tartja.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.